Lushuset

bild

600 mm järnvägen tar sig en början. 2 st vagn hallar och vändskiva klar dessutom är grunden till lokstallet färdigt

bild
bild
bild
bild

Under vintern har vi hunnit påbörja ett tjugotal hus till järnvägen. Här är bilder på dom som hann bli färdiga

bild
bild
bild
INLANDSBANANAS PROVIANTAFFÄR Som fanns i Lövberga
bild
Älgen som smyger förbi jägaren
bild