Lushuset

bild

Utbyggnad våren 2011 då Sune var med att digitalisera Sikås Stationsområde

bild
bild
bild
bild
Några unga järnvägsintresserade som beundrar trafiken på Sikås station
bild
bild
Tekniker Paul trimmar in ljud och köregenskaper på lok ÖBB 2091