Lushuset

bild

2008

bild
Björvallens station byggs under vintern 2007
bild
Gruvan byggs inomhus på vintern för att sen sättas ut på banan
bild
Hans hjälper till med datoriseringen av Strömsunds station. Bara den består av 3-400m kabel
bild
Vy av Stornäsets station där vi ser hur banans konstruktion syns tydligt
bild
Josefine målar träsarg på barnens bana
bild
Björvallens stationshus som det såg ut på 40-talet Byggt av Hans Martin